company location

Контакт

М-р. Д-р.
Албена Манева Крстевска

Дипл. психолог
Александар Крстевски

тел:
+389 2 6151 292

моб:
+389 70 212 564

+389 70 344 514

e-mail:
ohalbena@gmail.com ohalek90@gmail.com

повеќе...

Микроскопска анализа на жива капка крв

крвта е огледало на организмот

Испитувањето на жива капка крв претставува огледало на организмот, може да даде многу важни информации како за моментната состојба на нашето здравје така и за веројатните ризици кои ни се закануваат во иднина, доколку хомеостазата е крајно нарушена. Одржувањето на хомеостазата е услов за зачувување на здравјето. Силината на визуелноста е посилна од секакво убедување дека промените се неопходни. Преносот на сликата од микроскопот на мониторот ви овозможува да ги набљудувате случувањата во вашата крв, да видите што се наоѓа внатре во вашите крвни садови, и како се одвиваат метаболичките случувања за кое не сме ни свесни.

По направената анализа во нашиот центар, добивате совети за начинот на исхрана, евентуална употреба на суплементи во исхраната, промена на животните навики како би ја подобриле вашата нарушена здравствена состојба.

Во успехот на лекувањето ќе се уверите со тоа што ќе се чуствувате подобро и ќе можете да ја споредите анализата на контролната капка крв со првичната анализа.