company location

Контакт

М-р. Д-р.
Албена Манева Крстевска

Дипл. психолог
Александар Крстевски

тел:
+389 2 6151 292

моб:
+389 70 212 564

+389 70 344 514

e-mail:
ohalbena@gmail.com ohalek90@gmail.com

повеќе...

MCC

MCC работи со ендогени (внатрешно генерирани) информации од пациентот кој се третира и обезбедува највисоко можно персонализиран третман.

MCC ги фаќа биоинформатичките контролни сигнали од организмот, преку повеќеслојни мегнетни електроди кои ја пропуштаат информационата содржина на биолошките прозори на кои им е потребна корекција. Излезната електрода го обезбедува вистинскиот потребен терапевски сигнал за постојаната состојба на организмот.

MCC го карактеризираат 543 различни терапевски програми за фино подесување на различни метаболни процеси.

Тој ја зголемува прецизноста на филтрираниот сигнал и го пренесува применувајќи најширок фреквентен опсег на биорезонантните уреди (1 Hz – 1 MHz), со непраралелен динамизам користејќи перманентна модулација - променливост на сигналот на секој стоти дел од секундата. Со апликација на ендогената BRT терапија преку MCC се добива нова димензија на ефективност дури и при хронични случаи како што се:

Алергија - MCC користен во Европа документирал 94% ефикасност во тоталната елиминација на специфичниот алергиски одговор. Специфичен програм ја третира алергијата која се однесува на микозната суперинфекција и нормализација на интестиналната флора.

Потенцирање на имонулошкиот систем

 • Подобруцање на активноста на имунолошките клетки
 • Стимулација на продукцијата на белата крвна лоза
 • Имунизација преку подобрување на дигестивните процеси и состојбата на дебелото црево

Хормонален третман

 • Хормонален третман за жени во период на адолесценција, адултен период и менопауза
 • Програми за простата како и сродни пореметувања и други андролошки проблеми
 • Регулација на хормоналните заболувања поврзани со CNS
 • Хормонални проблеми поврзани со жлездите со внатрешно лачење
 • Хормонални проблеми поврзани со кожата
 • Оптимизирање на активностите на нервниот систем и системот за лачење

MCC исто така се употребува во бројни други области, вклучувајќи ја детоксикацијата, регенерација на кожата, болки во грбот, проблеми со меѓупрешленските дискусии, психолошки и заболувања поврзани со стрес.

Можностите на BRT со MCC се зачудувачки, така да она што го прави овој уред погоден за користење го чинат:

 • Едноставни оперативни програми наменети за третман
 • Содржината на еден лечен циклус се дава во еден третман
 • Електродите лесно се поставуваат на рацете и вратот
 • Краткотрајна терапија, обично 20 минути
 • Нема болка ниту било какви непријатни сензации
 • Функционира на сопствени батерии кои се полнат
 • Портабл уредот на BRT е достапен и на спортските терени

Сигурноста е загарантирана!

Нема опасност од електрошок со 12 волтна батерија. Конекција со инфра-ред компјутер го редуцира исто така електро смог-от.

Обезбедувајќи највисок степен на персонализиран третман, квалитетен сигнал, динамична модулација, ефикасна примена, лесен за користење, MCC претставува најатрактивен уред за професионална здравствена заштита.