company location

Контакт

М-р. Д-р.
Албена Манева Крстевска

Дипл. психолог
Александар Крстевски

тел:
+389 2 6151 292

моб:
+389 70 212 564

+389 70 344 514

e-mail:
ohalbena@gmail.com ohalek90@gmail.com

повеќе...

Сколиоза - оперативно лекување

Антериорна корекција и стабилизација на 'рбетот WDS - RRI

пред операција

по операција