company location

Контакт

М-р. Д-р.
Албена Манева Крстевска

Дипл. психолог
Александар Крстевски

тел:
+389 2 6151 292

моб:
+389 70 212 564

+389 70 344 514

e-mail:
ohalbena@gmail.com ohalek90@gmail.com

повеќе...

Повеќе за М-р Д-р Албена Манева Крстевска

 • ===================
 • Националност - Македонка
 • Дипломирав на Медецински факултет во Белград
 • Специјалист - ортопед со завршена специјализација при Медицинскиот факултет - Скопје
 • Постдипломски студии како и одбрана на Магистарски труд обавен на Ортопедска Клиника при Медицински факултет - Скопје
 • До мај месец 2002 година, во постојан работен однос во Специјална болница за ортопедија и трауматологија - Охрид, потоа мојата професионална дејност ја обавувам приватно.
 • Формирав Центар за подобрување на психофизичката состојба каде може да се добијат совети и помош при различни патолошки состојби. Користам најсовремени софтвери од област на биоинформатика за функционална дијагностика и терапија со холистички пристап кон здравствениот проблем. Обавив четири степени обука од областа на биорезонантна терапија во соработка со Hippocampus Institut и под раководство на претседателот на Институтот Gabor Lednyiczky.
 • Стручни престои во странство: 1985/86 година во Institut Calot - Berck sur Mer во Франција како асистент во одделот за рбет под раководство на Dr. Chopin.
 • Континуиран студиски престои во траење од еден месец во тек на 1988-1994 година во истиот институт - Франција.
 • Од 1995 година сум активен член на Societe Internationale de recherche et d' etude sur le rachis - SIRER и на GICD групата.
 • 1998 година стручен престој на Ортопедската Клиника при Универзитетот во Падова - Италија под раководство на Prof. Dr. D. Fabris.
 • 1998, 1999, 2002 студиски престој во Лион - Франција со престој на: Centre des Massus - Alexandre Bonjean, Clinique Orthopedique Emillie de Vialar.
 • 1999 година престој во Hopital Saint - Vincent de Paul во Париз, под раководство на професор J. Dubousset посебно за конгенитални анималичности на рбетот.
 • Имам обавено неколку пати стручен престој при спиналниот центар во склоп на Универзитетската болница Дубрава во Загреб во соработка со професор Д-р В. Ковач.
 • Работам во континуитет повеќе од 20 години на заболувања и деформитети на рбетниот столб како конзервативно, така и оперативно.
 • Соработувам со Хируршки Клиники при Медицински Факултет - Скопје.
 • Со свои стручни трудови сум учествувала на многу меѓународни конгреси и Форуми во Македонија и странство.