company location

Контакт

М-р. Д-р.
Албена Манева Крстевска

Дипл. психолог
Александар Крстевски

тел:
+389 2 6151 292

моб:
+389 70 212 564

+389 70 344 514

e-mail:
ohalbena@gmail.com ohalek90@gmail.com

повеќе...

Психотерапија

 • Дипломиран психолог Александар Крстевски одржува психо-терапија (Гешталт) и психолошки советувања

 • Националност: Македонец
 • Завршен правен факултет со положен правосуден испит и приправнички стаж.
 • Завршен факултет за психологија со статус: Дипломиран психолог
 • Во тек е III година на обука за Гешталт психо-терапија, под супервизија.
 • Работи активно со пациенти во Велнес Центарот во Скопје на проблематика со:

  • Психо-соматика
  • психо-неурози
  • фобии
  • психолошко советувањe